Dombås Kirke

Skifertaket på Dombås kirke

Dombås kirke, en bastion av historie og kultur, står stolt med sitt tårn og tak kledd i Ottaskifer. Kirken er en korskirke, bygd i 1939, med åttekantet takrytter over krysset. Kirken er oppført i tredobbel mur av lokal skifer, etter tegninger av Magnus og Esben Poulsson. Det er en typisk Magnus Poulsson-kirke med et valmet tak som bidrar til pyramidal helhetsvirkning. 

I 2020 fikk kirken store skader etter en brann. Restaureringsarbeidet startet i 2021.

Dombås kirke_Otta rust takskifer firkantskifer takstein_11
Takskifer Dombås Kirke | Otta Skifer

Opprinnelig tak før brannen i 2020

Takskifer Dombås Kiirke | Otta Skifer
Takskifer Dombås Kiirke | Otta Skifer

Det nye taket etter restaureringen.

Det nye taket etter restaureringen.

Takskifer Dombås Kiirke | Otta Skifer
Takskifer Dombås Kiirke | Otta Skifer