Ensjø Stasjon

Skiferfasade og interiør

Den nye Ensjø T-banestasjon er en del av den pågående transformasjonen av Ensjø. Gjennom urbane materialer er stasjonen gitt en visuell identitet som knytter den tettere til sentrumstasjonene.

Byggherren ønsket bestandige materialer som også vil være tilgjengelig i årene som kommer, og det ble derfor valgt norsk naturstein både i plattformgulv og på stasjonsvegger. Dette valget har også tjent hensynet til universell utforming; til plattformgulvet er det valgt lys granitt, mens det til veggene er valgt en mørkere Ottaskifer.

Den mørke Ottaskiferen er også benyttet som varselstriper i trapper og ramper. På veggene er Ottaskifer i ulike bredder og tykkelser montert i et fast mønster, noe som har gitt et bedre samspill mellom ulike vegginnstallasjoner som reklamemontere, skilt, benker og tekniske installasjoner. Ved å dele opp veggen på denne måten er samtidig veggen gjort mindre tilgjengelig for tagging, grafitti og oppklistring av plakater.

  • Sted: Oslo
  • Byggeår: 2013
  • Byggherre: Sporveien Oslo AS
  • Arkitekt: Flux Arkitekter AS, Jan Asgaard Stavik
  • Steinleverandør: Ellingard Collection AS
Fasadeskifer Ensjø Stasjon | Otta Skifer
Fasadeskifer Ensjø Stasjon | Otta Skifer
Fasadeskifer Ensjø Stasjon | Otta Skifer
Fasadeskifer Ensjø Stasjon | Otta Skifer