Samfunnsansvar

Otta Skifer er en bedrift med 150 års historie bak seg. Fra dannelsen av den første skiferbedriften på midten av 1800-tallet og frem til i dag har samfunnsansvaret vært en sterk pilar i bedriften vår. Vi har håndhevet samfunnsansvar og bærekraft i over hundre år før fenomenet virkelig spredde seg på 2010-tallet. Derfor kan vi med hånden på hjertet si at samfunnsansvar absolutt er noe vi er opptatt av. Otta Skifer kan ikke eksistere hvis vi ikke tar vår del av samfunnsansvaret. Så enkelt som det.

Vi utøver samfunnsansvar hver dag, på mange ulike måter. Her kan du lese mer om de miljømessige, sosiale og økonomiske perspektivene ved bærekraft som praktiserer:

Økonomisk bærekraft

Vi har et øvrig samfunnsansvar som er helt avhengig av at vi har en bærekraftig økonomi. Vi har derfor et svært strukturert og stramt regnskap slik at vi kan sikre en økonomisk drift både for i dag og for fremtiden.

Otta Skifer har eksistert i 150 år, og vi vil eksistere i 150 år til! Vi er en viktig bidragsyter for enkeltindivid, næring og kommune. Det er vårt ansvar å sørge for at alle kan stole på Otta Skifers tilstedeværelse på flere plan.

Miljømessig bærekraft

Ottaskiferen som produkt

Ottaskiferen er i seg selv et miljøvennlig produkt. Det er et 100 %  naturprodukt  fremstilt av stein som har utviklet seg i over 450 millioner år. Her finnes det ikke tilsetningsstoffer som er skadelige for miljøet.

Holdbarheten til Ottaskiferen går langt over en mannsalder. Som pekefingerregel sier vi at et tak av Ottaskifer bør ha en service hvert 100 år. I tillegg er Ottaskiferen svært motstandsdyktig mot slitasje. Det er med andre ord ingen «bruk og kast» mentalitet rundt Ottaskiferen. En fasade, en trapp, et inngangsparti eller et tak av Ottaskifer er en varig bestanddel av en bygning.

Ottaskiferen er i tillegg tilnærmet vedlikeholdsfri. Det trengs ikke rengjøringsmidler eller kjemikalier for at Ottaskiferen skal bevare sitt utseende. En innendørs skifertrapp kan vaskes med rent vann. Et skifertak eller en skiferfasade kan spyles med vann om ønskelig. Behovet for miljøfarlige midler er fraværende.

Ottaskiferen har også evnen til å eldes med stil. Fargespillet i Ottaskiferen endrer seg med årene, og behovet for fornyelse av fasade eller tak forsvinner: det fornyes stadig naturlig.

Utvinning og produksjon

Våre største miljømessige utslipp gjøres i forbindelse med utvinning og transport. Ved utvinningen av Ottaskiferen bruker vi en rekke maskiner: gravemaskiner, dumpere, pigghammere og lastebiler. Disse har naturlig nok sin andel av karbonutslipp.

Transporten av Ottaskiferen fra skiferbruddet Pillarguri og ned til fabrikken er en kjøretur på 15 minutter. Vi har med andre ord svært kortreist skifer og langt lavere utslipp enn andre produsenter som får sine råvarer transportert over lange avstander, og i noen tilfeller også landegrenser. Likefullt har vi utslipp i forbindelse med lastebilene som kjører opp og ned fra fabrikken. Det går mange biler hver dag, og her ser vi på muligheter for å elektrifisere både anleggsmaskiner og kjøretøystallen vår.

Ottaskiferen krever minimal bearbeiding sammenlignet med syntetiske materialer. Vi har derfor lavere energiforbruk i vår produksjon enn i andre produksjoner. I produksjonen søker vi også hele tiden å minimere kapp og avfall fra stein. Vi har konkrete mål om optimalisering av både produksjon og arbeidshverdag. Vårt mål er å kunne ta i utnytte 100 % av steinen til ulike produkter på sikt, og det krever en del produktutvikling – vi må tenke annerledes og se løsninger for skiferen som ikke finnes i dag.

Gjenbruk

Ottaskiferen er tilpasningsdyktig og kan enkelt tilskjæres for å imøtekomme spesifikke designbehov. Etter endt levetid kan skiferfliser fint gjenbrukes i andre prosjekter, noe som bidrar til å redusere avfallsmengden. Levetiden til Ottaskiferen er tilnærmet uendelig, og mulighetene for gjenbruk er store.

Fra Pillarguri skiferbrudd,Otta Skifer

Sosial bærekraft

Lokal arbeidskraft

Otta Skifer hadde ikke eksistert hadde det ikke vært for lokal arbeidskraft og kompetanse. Steinindustrien drives av dyktige folk med erfaring fra hele produksjonslinjen til Ottaskiferen: fra utvinning til ferdig produkt. Vi er prisgitt og avhengige av håndverkerne som kan faget sitt, og som ser både muligheter og begrensninger. Utvinning og produksjon av skifer er en lokal fingerspissferdighet som har eksistert og utviklet seg i takt med samfunnet.

Generelt næringsliv

Vi bidrar også til det generelle næringslivet i og rundt Otta. Ringvirkningene av vår produksjon tilsier at vi har behov for en rekke støttetjenester som vi kjøper lokalt. Det er alt fra leverandører av arbeidsklær, trykking av brosjyrer og bistand på fagområder som vi selv ikke har ekspertise på.

Tilføring av verdier

Skiferindustrien er en industri med store verdier i omløp, og vi er stolt bidragsyter til Otta kommune gjennom skatter og avgifter.